Examiner la convergence de $s_k=\sum_{n=1}^ku_n$ avec $u_n=(\frac{n}{n+1})^n $ sachant que $v_n=(1+\frac{1}{n})^n\to e$